WYMIENNIK WODNY I 18 | WYMIENNIK WODNY I 570

WYMIENNIK WODNY I 18

Odzyskaj ciepło ze spalin

Wymiennik wodny do Jøtul I 18 służy do odzyskania energii cieplnej z gazów spalinowych i pozyskania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Wymiennik wodny zbudowany jest z blachy stalowej w formie walca, wewnątrz którego układem płomieniówek przepływają spaliny ogrzewające wodę doprowadzaną dolotem w dolnej części wymiennika. Ciepła woda odbierana jest króćcem w górnej części zespołu wodnego.Wermikulitowy deflektor równomiernie ukierunkowuje przepływ spalin do poszczególnych płomieniówek.

ZALETY
Odzyskuje ciepło ze spalin
Dostarcza ciepłą wodę użytkową
Obniża zużycie drewna
Odzyskuje dodatkowo do 9 kW

Kominki Warszawa
Kominki Warszawa

WYMIENNIK WODNY I 570

Ciepła woda ze spalin

Wymiennik wodny do Jøtul I 570 służy do odzyskania energii cieplnej z gazów spalinowych i pozyskania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Zespół wodny Jøtul I 570 zbudowany jest z blachy stalowej w formie dwuściennego walca. Zastosowanie osadnika cząstek stałych i deflektora wermakulitowego tworzącego drugą komorę dopalającą, zwiększa efektywność urządzenia i obniża emisję CO do 0,13%. Spaliny przepływając przestrzenią pomiędzy osadnikiem a wewnętrzną ścianą wymiennika ogrzewają wodę doprowadzaną dolotem w dolnej części. Ciepła woda odbierana jest króćcem w górnej części zespołu wodnego.

ZALETY
Odzyskuje ciepło ze spalin
Dostarcza ciepłą wodę użytkową
Obniża zużycie drewna
Odzyskuje dodatkowo do 11 kW

KONTAKT

Heat Store Artur Grzymała
Bartycka 26 lok. 56
00-716 Warszawa
 

Pn. - Pt.: 9:00 - 17:00 
Sb.: 10:00 - 14:00